Báo cáo biện pháp Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"

- Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.

- Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

- Đội hoạt động trong nhà trường lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu để rèn luyện, giáo dục cho đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Đội là thành phần hỗ trợ tích cực với nhà trường và cùng nhà trường thực hiện nội dung , mục đích giáo dục.

- Trong những năm qua Trung Ương Đoàn TTNCS Hồ Chí Minh triển khai cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy". Đây là cuộc vận động lớn, được triển khai rộng rãi cho Thiếu niên nhi đồng cả nước. Cùng với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" mà chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII đã đề ra, các em thiếu nhi bước vào cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, với quyết tâm cao.

 

docx 50 trang Thảo Ly 18/08/2023 3580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Báo cáo biện pháp Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"

Báo cáo biện pháp Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRƯỜNG THCS -THPT TRƯNG VƯƠNG
********
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI
“ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP GIÁO DỤC 
ĐẠO ĐỨC GIÚP HỌC SINH THỰC HIỆN TỐT “ 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG” 
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
I/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lí do chọn đề tài: 
- Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. 
- Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
- Đội hoạt động trong nhà trường lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu để rèn luyện, giáo dục cho đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Đội là thành phần hỗ trợ tích cực với nhà trường và cùng nhà trường thực hiện nội dung , mục đích giáo dục.
- Trong những năm qua Trung Ương Đoàn TTNCS Hồ Chí Minh triển khai cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy". Đây là cuộc vận động lớn, được triển khai rộng rãi cho Thiếu niên nhi đồng cả nước. Cùng với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" mà chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII đã đề ra, các em thiếu nhi bước vào cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, với quyết tâm cao. 
- Ngoài ra, nhìn vào thực tế cuộc sống, đất nước ta đang từng ngày đổi mới, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, con người được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.Trong đó, lớp thiếu niên nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người chủ tương lai của đất nước như lời Bác Hồ kính yêu đã từng nhắn nhủ: “ Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ 1 phần lớn ở công lao học tập của các cháu”
- Lời dạy của Bác là niềm tin của đất nước, là sứ mệnh lịch sử vẻ vang dân tộc giao phó cho tuổi trẻ chúng ta. Học tập tốt, học tập không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vươn tới đỉnh cao của khoa học để xây dựng đất nước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu là vinh dự, là trách nhiệm to lớn của tuổi trẻ.
- Từ đó đến nay, 'Năm điều Bác Hồ dạy' đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức của trẻ em Việt Nam phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành Cháu ngoan Bác Hồ Vì thế, với học sinh tôi luôn xem việc lồng ghép giáo dục đạo đức theo gương Bác là 1 việc làm quan trọng và cần thiết nhất. Đó là việc giảng dạy các em "Hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng". 
- Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải giáo dục cho HS trong một môi trường đồng bộ nghĩa là phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo.Trong số các nội dung giáo dục thì việc giáo dục đạo đức giúp các em thiếu nhi thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy” có vị trí rất quan trọng đối với mỗi Đội viên.
- Ngoài ra, sau nhiều năm phụ trách phong trào đội tại trường THCS - THPT Trưng Vương, Là một giáo viên, là tổng phụ trách Đội,là người chịu trách nhiệm chính về việc quản lý nề nếp, đạo đức của Đội viên, tổ chức phụ trách các hoạt động phong trào của Liên đội. Về việc triển khai các nội dung, kế hoạch, hướng dẫn Liên đội thực hiện cuộc vận động, bản thân tôi đã tích luỹ được một số kinh nghiệm dẫn đến thực hiện thành công. Vì thế, tôi mạnh dạn trình bày đề tài với mong muốn tâm sự, chia sẻ với đồng nghiệp, những người đang thực hiện vai trò của một GV- TPT Đội để góp sức mình vào công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, giúp các em phát triển, hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng những công dân tương lai gương mẫu cho xã hội. Như Bác Hồ kính yêu đã từng dạy nhắn gửi trong thư gửi các cháu thiếu nhi năm 1946:
 “Bác mong các cháu chăm ngoan
 Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng
 Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng
 Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”
 Do đó tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mình là: "Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng"- Đó chính là lý do nghiên cứu đề tài này.
2. Đối tượng nghiên cứu:
- Tập trung nghiên cứu "Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng" 
 - Để thực hiện đề tài này, bản thân tôi đã xác định nhiệm vụ là phải tập trung nghiên cứu,đưa ra các biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa cuộc vận động, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh"Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Xây dựng kế hoạch thực hiện từng tuần, tháng, năm, quá trình thực hiện có kiểm tra, đánh giá, rút ra ưu, khuyết điểm, những hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn. Dựa trên tài liệu về lịch sử của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) và nội dung giáo dục theo 5 điều Bác Hồ dạy, nghiên cứu về lý thuyết dựa trên tài liệu: Hồ Chí Minh – Giáo dục – Bồi dưỡng Thanh thiếu niên và nhi đồng, nội dung hướng dẫn thực hiện cuộc vận động của phong trào Đội triển khai. Đặc biệt trong quá trình nghiên cứu tôi đã thể hiện trên thực tế ở chính Liên đội trường THCS - THPT Trưng Vương.
3. Phương pháp nghiên cứu: 
- Tập trung vào các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, liên 
ngành, nghiên cứu văn bản, quan sát, điều tra, trãi nghiệm thực tế qua cách thực hiện lồng ghép giáo dục đạo đức thông qua các phong trào. 
 +Lập kế hoạch nghiên cứu 
 +Chia giai đoạn nghiên cứu 
 + Soạn thảo nội dung 
 + Kiểm tra, giám sát những việc đã làm được trên thực tế, từ đó rút ra bài học 
kinh nghiệm. 
4. Tài liệu nghiên cứu:
- “Hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2018 - 2019” của HĐĐ Thành phố Vĩnh Long. 
- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 
cực” của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những văn bản, tài liệu có liên quan. 
- Thực hiện theo chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
- Tìm hiểu qua sách báo.
- Tìm hiểu thực ở trường bạn và địa bàn dân cư; cẩm nang cho người phụ 
trách đội TNTP Hồ Chí Minh. 
- Đúc kết từ những kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp thông qua việc tổ 
chức các hoạt động Đội ở Liên đội trường trong nhiều năm qua.
- Nghiên cứu thực tế, trao đổi với đồng nghiệp có kinh nghiệm về nghiệp vụ 
công tác Đội gắn liền với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trãi nghiệm.....
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Với thời gian ngắn cho phép, bằng những kinh nghiệm hạn chế tôi chỉ tâp trung nghiên cứu “một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” với mong muốn làm sao giúp các em học sinh trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mặt khác giúp cho các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện tốt hơn về nhân cách, lối sống, tương lai sẽ là những người công dân hữu ích cho xã hội góp phần nhỏ vào việc thực hiện kế hoạch giáo dục trong nhà trường nói riêng, sự nghiệp chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng mà Bác và Đảng ta rất mực quan tâm.
II/ PHẦN NỘI DUNG:
1. Cơ sở lí luận :
- Từ xưa, ông cha ta đã đúc kết một cách sâu sắc kinh nghiệm về giáo dục  “Tiên học lễ, hậu học văn “, “Lễ” ở đây chính là nền tảng của sự lĩnh hội và phát triển tốt các tri thức và kỹ năng. Ngày nay, phương châm  “Dạy người, dạy chữ, dạy nghề“ cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức, như Bác Hồ đã dạy: “Dạy cũng như học, phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc quan trọng. Nếu thiếu đạo đức, con người sẽ không phải là con người bình thường và cuộc sống xã hội sẽ không phải là cuộc sống xã hội bình thường,ổnđịnh...”.  
- Đảng ta đã chủ trương: “Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đưa việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhà trường phù hợp với từng lứa tuổi và bậc học...”. Bởi vậy, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để trở thành người có nhân cách, vừa có đức vừa có tài là hết sức quan trọng đối với mỗi con người, là nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên, học sinh.
- Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thiếu niên nhi đồng, Bác rất quan tâm giáo dục các em, Bác nói thiếu nhi chính là chủ tương lai của đất nước,nên phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng cho thiếu nhi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có tài không có đức chỉ là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó “.
- Vì vậy bản thân tôi là 1 giáo viên Tổng phụ trách, tôi luôn ý thức mình phải thắm nhuần tư tưởng đạo đức Bác Hồ trong công tác giáo thiếu nhi. Chính vì thế, để thực hiện tốt “ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” chúng ta phải biết vận dụng có hiệu quả các biện pháp giáo dục đạo đức cho các em.
2.Thực trạng của vấn đề:
- Trong những năm gần đây, khi xu thế toàn cầu hoá, hội nhập với thế giới, mở ra cho nước ta những thời cơ, vận hội mới. Nền kinh tế đã có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác giáo dục đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo. Đời sống con người dần được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong nhà trường, các tổ chức Đoàn thể đã có nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức học sinh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo như: Số học sinh học giỏi, chăm ngoan vẫn nhiều  đã góp phần tạo nên những thành quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu của Ngành :”Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước. do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan:
  +Về gia đình: Có gia đình do cha mẹ sống không gương mẫu, cha mẹ ly hôn; hay buông lỏng giáo dục, phó mặc cho xã hội, cho nhà trường “trăm sự nhờ thầy”  thiếu sự quan tâm chia sẽ gần gũi với con trẻ, khiến trẻ thiếu thốn về mặt tình cảm hoặc do việc kiếm tiền ... của quy trình quản lý giáo dục. Quy trình GDĐĐ học sinh là một quy trình mang tính toàn vẹn và thống nhất từ: “Lập kế hoạch - tổ chức thực hiện - chỉ đạo - kiểm tra, đánh giá kết qủa “. Mỗi chức năng có vai trò khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, đan xen nhau, bổ sung cho nhau; thực hiện tốt chức năng này sẽ tạo cơ sở, điều kiện cho các chức năng tiếp theo.   
       Để thực hiện hiệu quả công tác GDĐĐ học sinh thì bên cạnh việc xây dựng nội quy kỷ luật học sinh, cần xây dựng nội quy kỷ luật lao động của CBGV, cần kiến tạo bầu không khí tâm lý tích cực trong nhà trường và ngoài xã hội, có quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tương trợ đoàn kết, có môi trường lành mạnh  sự mẫu mực trong sinh hoạt, lối sống của CBGV sẽ là tấm gương soi có tác dụng giáo dục rất lớn đối với học sinh.
       Công tác GDĐĐ học sinh trong giai đoạn hiện nay càng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, cần thiết hơn khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tuởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Nó sẽ là nguồn lực tinh thần to lớn thực hiện thành công sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
    Giáo dục đạo đức học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó giáo dục ở nhà trường có vai trò định hướng. Đó là sứ mệnh lịch sử – vinh dự và trách nhiệm mà xã hội giao cho nhà trường và mỗi chúng ta nói riêng, ngành GD&ĐT nói chung.
  III/ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN: 
 1. Tính mới: 
- Đề tài nghiên cứu tập trung rèn luyện cho Đội viên nhân cách sống, lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân, Hs là người trãi nghiệm, thực hành nhiều hơn lý thuyết. HS là đối tượng thực hiện.
- Hoạt động Đội không chỉ dừng ở ý nghĩa là một hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần. Nó thực sự góp phần bồi bổ kiến thức cho các em. Chính hoạt động Đội ở trong nhà trường đang góp phần kéo các em về với cội nguồn, với dân tộc.
- Hoạt động đội là sự cộng tác, phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và ngoải xã hội.
- Hoạt động đội hướng học sinh tham gia qua các phong trào, trãi nghiệm thực tế.
 2. Tính hiệu quả: 
- Vì thế, với đề tài nghiên cứu “Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt “ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” đã được thực hiện 1 cách có hiệu quả trong những năm gần đây tại trường THCS -THPT Trưng Vương.
- Trong đó, hoạt động Đội có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường giáo dục thể chất, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho các em học sinh. 
- Có được kết quả trên không chỉ 1 mình TPT Đội làm được, mà ta phải biết kết hợp đồng bộ, sáng tạo, khoa học tất cả các ban ngành Đoàn thể trong nhà trường: Đó là vai trò chủ lực từ Đảng bộ - BGH trường, Sự ủng hộ nhiệt tình của Ban chấp hành công đoàn trường, Sự cộng tác giúp đỡ của BCH Đoàn trường, Sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, và đặc biệt là sự phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao của Lực lương BCH liên đội - những đội viên những người trực tiếp tham gia các phong trào cùng sự giám sát, quan tâm của các GVCN các chi đội.Tất cả sự đoàn kết các ban ngành đoàn thể trên góp phần làm nên thành công cho các hoạt động Đội,góp phần tích cực trong việc giáo dục cho Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
- Hơn tất cả chúng ta đều hiểu rằng: Nếu ta biết phát huy tính tập thể, đặc biệt là sự nhiệt tình công tác của tập thể giáo viên, đặc biệt là giáo viên TPT Đội sẽ nâng cao tri thức, giáo dục đạo đức, lối sống cho các em, giúp các em rèn luyện những phẩm chất đạo đức, những kỹ năng sống để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, những chủ nhân tương lai góp phần vào sự nghiệp xây dựng của đất nước. Và người “Giáo viên phụ trách đội không chỉ là nghi thức, hát hò mà là rèn luyện lòng yêu nước, đạo đức, ý thức kỷ luật, giúp đỡ mọi người và rèn luyện kỹ năng sống” – Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói.Và “ giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuôc sống,và giáo viên là người ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống của học sinh- Cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Solomon Ortiz.
3. Phạm vi áp dụng: 
- Được áp dụng đối với học sinh - Đội viên Trường THCS -THPT Trưng Vương.
- Chính vì thế, qua đề tài nghiên cứu và kết quả đạt được trong những năm học vừa qua, tôi rất mong các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng nhau chung tay vun đấp để xây dựng 1 tổ chức đội càng vững mạnh hơn, để phong trào Đội tại trường cũng như trong toàn thành phố có những nét mới phát triển hơn góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển giáo dục bền vững.
- Để trong mỗi chúng ta, qua 1 năm học, người thầy luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo với sự nhiệt tâm với ngành với nghề mình đã chon. Đó là sự nghiệp “ Trồng người” mà từ xưa nay được xem là nghề cao quý nhất.
 B.KẾT THÚC:
Để kết thúc đề tài nghiên cứu này xin mượn câu nói của nhà giáo dục học vĩ đại Cô-men-xki đã từng nói: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không có cán bộ, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hoá”
- Để góp phần tích cực trong việc rèn luyện Đội viên trở thành con ngoan trò giỏi - cháu ngoan Bác Hồ đúng như lời Bác đã căn dặn thế hệ nhi đồng: Nhân Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam (15/5/1941 - 15/5/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên, nhi đồng. Trong thư Bác căn dặn: “Các cháu cũng tham gia đấu tranh bằng cách thực hiện mấy điều sau đây:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào 
Học tập tốt, lao động tốt 
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt 
Giữ gìn vệ sinh, 
Thật thà, dũng cảm”
- Trên đây là toàn bộ nội dung đề tài nghiên cứu mà tôi đã thực hiện tại Liên đội trường THCS -THPT Trưng Vương trong năm qua.Tuy nhiên, do bản thân chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc nghiên cứu, nội dung sẽ có nhiều thiếu xót, rất mong sự đóng góp của quí hội đồng để bản thân tôi không ngừng trao dồi thêm về kỹ năng tổ chức hoạt động đội để đạt kết quả tốt hơn trong sự nghiệp giáo dục.
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!
MỤC LỤC
 A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
I/ PHẦN MỞ ĐẦU:
 1. Lí do chọn đề tài - Trang 01
 2. Đối tượng nghiên cứu - Trang 03
 3. Phương pháp nghiên cứu - Trang 03
 4. Tài liệu nghiên cứu - Trang 03
 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Trang 03
II/ PHẦN NỘI DUNG:
 1. Cơ sở lí luận - Trang 04
 2.Thực trạng của vấn đề - Trang 05 - 06
 3.Nội dung nghiên cứu - Trang 06 -08
 *Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ giáo viên, học sinh - Trang 08 - 09
 *Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh phải có sự đồng bộ và thồng nhất các lực lượng trong và ngoài nhà trường- Trang 09 - 13
 * Biện pháp 3: Tăng cường phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh - qua mỗi hoạt động là 1 phương pháp để giáo dục đạo đức cho học sinh - Trang 14 - 39
 * Biện pháp 4: Kiểm tra, đánh giá, xử lý công tác giáo dục đạo đức học sinh - Trang 40 - 41
III/ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN - Trang 42
 1. Tính mới: 
 2. Tính hiệu quả: 
 3. Phạm vi áp dụng: 
B.KẾT THÚC - Trang 43
* Ngoài ra, còn kết hợp sử dụng hình ảnh minh hoạ cho đề tài - Trang 14 - 40
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Vĩnh Long, ngày 19 tháng 4 năm 2019
BÁO CÁO
SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP, VIỆC LÀM MỚI NĂM HỌC 2018-2019
- Họ và tên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG
- Đơn vị công tác: Trường THCS - THPT Trưng Vương
- Tên sáng kiến: Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thực hiện tốt “ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: 5/9 / 2018 đến ngày 30/ 5 / 2019
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên sáng kiến, giải pháp, việc làm mới
- Một số biện pháp lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh thự c hiện tốt “ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến giải pháp, việc làm mới (lý do nghiên cứu)
- Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. 
- Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
- Đội hoạt động trong nhà trường lấy “5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” làm mục tiêu phấn đấu để rèn luyện, giáo dục cho đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
 - Chính vì thể, đòi hỏi các hoạt động Đội trong nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng lồng ghép giáo dục đạo đức giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt hơn “5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” . Qua đó, rèn luyện cho đội viên có phẩm chất đạo đức tốt, hình thành nhân cách sống cho các em phấn đấu trở thành “con ngoan trò giỏi - cháu ngoan Bác Hồ”, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
- Đó chính là lý do nghiên cứu đề tài này.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
- Tập trung nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường THCS thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, nghiên cứu đổi mới ,tổ chức các phong trào, các mô hình hoạt động, kết hợp đồng bộ với BGH trường, BCH Đoàn trường , các ban ngành Đoàn thể khác để xây dựng thật nhiều các hoạt động đội .Qua đó, giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt “5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng”
III. ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
1. Tính mới
- Đề tài nghiên cứu tập trung rèn luyện cho Đội viên nhân cách sống, lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân, Hs là người trãi nghiệm, thực hành nhiều hơn lý thuyết. HS là đối tượng thực hiện.
2. Tính hiệu quả
- Giáo dục cho đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
3. Phạm vi áp dụng
 - Tại Trường THCS -THPT Trưng Vương
 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI BÁO CÁO
 HIỆU TRƯỞNG/THỦ TRƯỞNG GV - TPT ĐỘI
 Đỗ Thị Kim Loan Vũ Thị Mai Phương

File đính kèm:

  • docxbao_cao_bien_phap_mot_so_bien_phap_long_ghep_giao_duc_dao_du.docx