Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 3

1.2.4. Đặc điểm của phương pháp dạy học theo góc

+ Khi tổ chức dạy học theo góc, chúng ta đã tạo ra một môi trường học tập với cấu trúc được xác định cụ thể.

+ Học theo góc kích thích HS tích cực hoạt động và thông qua hoạt động mà học tập. Mục đích là để HS tích cực khám phá các giới hạn của kiến thức đã có trong việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

+ Học theo góc phải thể hiện được sự đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau. Trong mỗi góc đều có các hoạt động khác nhau, từ dễ đến khó, do đó HS

có sở thích và năng lực khác nhau, nhịp độ học tập và phong cách học khác nhau đều có thể tự tìm cách để thích ứng và thể hiện năng lực của mình.

+ Dạy học theo góc phải hướng tới việc HS được thực hành, khám phá và trải nghiệm qua mỗi hoạt động.

+ Dạy học theo góc cần tạo sự tương tác tích cực giữa GV với HS và giữa HS với nhau.

1.2.5. Vai trò của giáo viên và học sinh

a. Vai trò của giáo viên

 Kết quả nghiên cứu cho thấy GV là yếu tố quan trọng trong chất lượng giáo dục, nhất là trong việc thực hiện đổi mới PPDH. Trong dạy học theo góc vai trò của GV trong lớp học rất khác biệt so với vai trò quen thuộc trong lớp học truyền thống trước đây:

+ GV không dạy nội dung cần học theo cách truyền thống.

+ Từ khung chương trình ban hành GV biết lựa chọn nội dung, chủ đề để có thể tổ chức dạy học theo góc đáp ứng sự đa dạng trong học tập của HS.

+ Tạo môi trường học tập thân thiện, phong phú, đa dạng và có sự tương tác tích cực giữa GV với HS và giữa HS với HS.

+ Người thiết kế, tổ chức điều khiển, hướng dẫn, hỗ trợ, phản hồi, tạo các cơ hội để HS khám phá và trải nghiệm thành công. Thể chế hóa kiến thức.

b. Vai trò của học sinh

Trong học theo góc, HS:

+ Được lựa chọn và tham gia tích cực vào các hoạt động khám phá các nhiệm vụ tại các góc do GV thiết kế và tổ chức theo phong cách học của mình để tự phát triển năng lực cá nhân, năng lực hợp tác trong nhóm.

+ Trình bày kết quả học tập của mình (hay nhóm) trước tập thể lớp, trao đổi, thảo luận với bạn, tự đánh giá và đánh giá HS khác.

+ Cộng tác, phân công làm việc hiệu quả trong nhóm nêu nhiệm vụ tại góc thực hiện theo nhóm.

 

doc 25 trang camtu 07/10/2022 30040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 3
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Thực trạng nhận thức của GV về PPDH theo góc	7
Bảng 1.2: Mức độ sử dụng các hình thức tổ chức dạy học của giáo viên trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội	8
Bảng 1.3: Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên tiểu học trong môn Tự nhiên và Xã hội	9
Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra đầu vào	17
Bảng 3.2: Bảng kết quả thực nghiệm lần 1	18
Bảng 3.3: Bảng kết quả thực nghiệm lần 2	19
Hình 1. Chu trình học tập của Kolb	12
Hình 2. Phong cách dạy của giáo viên	13
Sơ đồ 1: Các bước học theo góc của 2 học sinh	15
Biểu đồ 3.1: Kết quả kiểm tra đầu vào	17
Biểu đồ 3.2: Kết quả thực nghiệm lần 1	18
Biểu đồ 3.3: Kết quả thực nghiệm lần 2	19
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PPDH: 	Phương pháp dạy học
ĐDDH: 	Đồ dùng dạy học
GD: 	Giáo dục
GV: 	Giáo viên
HS: 	Học sinh
TN: 	Thực nghiệm
ĐC:	Đối chứng
TN&XH: 	Tự nhiên và Xã hội
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là hạnh phúc của gia đình, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mọi trẻ em có quyền sống, học tập, phát triển, tham gia và bảo vệ, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Lợi ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu vì nó liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giáo dục là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu vì đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai.Để đạt được điều đó thì đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là điều kiện không thể thiếu.Định hướng đổi mới PPDH không chỉ đặt ra trong nội bộ nghành giáo dục mà còn đặt ra trong Nghị quyết TW 4 khóa VII (1993). Nghị quyết TW 2 khóa VIII (12/1996) chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, nghiên cứu cho học sinh” và được thể chế hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005, điều 2.4, đã ghi “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Ngoài ra trong luật giáo dục (GD) điều 28.2 đã chỉ rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng cấp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú cho học sinh”. 
Trong chương trình tiểu học, môn Tự nhiên và Xã hội (TN&XH) là môn học không những cung cấp cho học sinh những kiến thức lý thuyết cơ bản ban đầu gần gũi với cuộc sống hằng ngày mà còn giúp HS làm quen với tư duy khoa học, hình thành các kĩ năng sống. HS lớp 3 bước đầu có kinh nghiệm học tập, hình thành ý thức tổ chức kỉ luật cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy học theo góc. Tuy nhiên thực tiễn dạy học tại trường tiểu học hiện nay cho thấy, việc dạy học theo góc chưa phát huy được hết tác dụng của nó trong dạy học môn TN&XH nói chung và dạy học môn TN&XH lớp 3 nói riêng. Chính vì những lí do trên và mong muốn được tìm hiểu, nắm vững nét đặc thù phương pháp trên để vận dụng trong hoạt động dạy học với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn TN&XH lớp 3 tôi chọn đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học môn Tự nhiên & xã hội lớp 3” làm sáng kiến kinh nghiệm. Thông qua sang kiến kinh nghiệm này chúng tôi mong muốn nghiên cứu thêm về việc vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong dạy học môn TN&XH.
2. Mục đích nghiên cứu
Sáng kiến kinh nghiệm hướng tới việc đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học môn TN&XH lớp 3.
- Tìm hiểu thực trạng về việc vận dụng PPDH theo góc trong môn TNXH lớp 3.
- Tổ chức dạy học theo góc vào dạy học môn TN&XH lớp 3.
3. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3 
- Khách thể là học sinh và giáo viên Lớp 3 trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các vấn đề có liên quan để xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, dựng sáng kiến kinh nghiệm dựa vào sách, các loại tạp chí, tiểu luận, internet, để xây dựng cơ sở lí luận.
4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
 - Phương pháp điều tra: Nhằm đánh giá kết quả của việc vận dụng PPDH theo góc trong dạy học môn TN&XH lớp 3 để xây dựng hệ thống câu hỏi được sắp xếp theo trình tự nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của GV, những khó khăn và thuận lợi khi vận dụng PPDH theo góc. 
- Phương pháp phỏng vấn: Tiếp xúc, trao đổi, phỏng vấn các GV và HS khối lớp 3 nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp quan sát: Dự giờ 1 số tiết học môn TN&XH lớp 3 quan sát hoạt động của GV và HS trong quá trình dạy học, để đánh giá mức độ và hiệu quả vận dụng PPDH theo góc trong dạy học môn TNXH lớp 3
- Phương pháp thực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi của sáng kiến kinh nghiệm. Sử dụng phương pháp này để tổ chức một số tiết học trên địa bàn chọn thực nghiệm để kiểm tra, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của bài giảng thiết kế.
4.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học
Phân tích, xử lí số liệu các kết quả thu được qua điều tra và thực nghiệm sáng kiến kinh nghiệm.
5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Nội dung: PPDH theo góc trong môn TN&XH lớp 3.
- Không gian nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm tiến hành khảo sát và thực nghiệm tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh xã Đắk Ru - Đắk R’Lấp - Đắk Nông.
- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2017 – 2018
- Chương trình dạy Tự nhiên xã hội lớp 3.
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận 
1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
Đổi mới PPDH được hiểu là đưa các PPDH mới vào nhà trường trên cơ sở phát huy mặt tích cực của các PPDH truyền thống nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Từ đặc điểm chương trình và SGK các môn về TN-XH, từ quan điểm đổi mới PPDH ở bậc tiểu học, việc sử dụng PPDH các môn về TN-XH cần dựa trên các định hướng cơ bản sau:
- Đề cao vai trò chủ thể của người học: Đây chính là cách dạy học hướng tập trung vào HS, HS thực sự là chủ thể nắm tri thức, rèn luyện kỹ năng. 
- Đưa các PPDH mới vào quá trình dạy học các môn về TN-XH trên cơ sở phát huy những ưu điểm của các PPDH truyền thống nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 
- Liên quan đến việc đổi mới PPDH, đòi hỏi phải đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới cách đánh giá trong dạy học các môn về TN-XH. 
1.2. Phương pháp dạy học theo góc 
1.2.1. Khái niệm 
Dạy học theo góc: là một phương pháp dạy học theo đó HS thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học nhưng cùng hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học khác nhau.
Dạy học theo góc có những điểm tương đồng với dạy học theo nhóm, theo cặp và một số phương pháp, kỹ thuật, thủ thuật dạy học khác. 
Học theo góc là một môi trường học tập với cấu trúc được xác định cụ thể, kích thích học sinh tích cực chủ động thông qua hoạt động đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động. 
1.2.2. Bản chất của phương pháp dạy học theo góc 
a. Tạo môi trường học tập với một cấu trúc được xác định cụ thể
Quá trình học được chia thành các góc theo cách phân chia nhiệm vụ và tư liệu học tập. Để có cái nhìn tổng thể, một cấu trúc rõ ràng sẽ được áp dụng để học sinh có thể độc lập tìm kiếm cách thức học tập phù hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ và đạt mục tiêu đã đặt ra. 
b. Có tính khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy học sinh tích cực học
Việc chuẩn bị tư liệu và nhiệm vụ học tập luôn là một điều thử thách. Với mục đích để học sinh khám phá các giới hạn của việc học và tăng cường sự tiến bộ của các em, tư liệu luôn luôn phải được thẩm định một cách nghiêm túc.
c. Các hoạt động có tính đa dạng cao về nội dung và bản chất 
Trong một lớp học sử dụng PPDH theo góc, chúng ta có các khu vực học tập khá đa dạng. Do đó, học sinh với những mối quan tâm và năng lực khác nhau, tốc đọ học và phong cách học khác nhau đều có thể tự tìm cách để thích ứng và thể hiện được năng lực của mình.
d. Nhiệm vụ hướng tới việc thực hành, khám phá và trải nghiệm
HS sẽ bị cuốn vào quá trình học tập một cách tích cực, không chỉ thông qua việc thực hành các nội dung học tập mà còn thông qua việc khám phá các cơ hội học tập mới mẻ. 
1.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp dạy học theo góc
a. Ưu điểm 
- Mở rộng sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái cho HS.
- Học sinh nắm kiến thức sâu và hiệu quả bền vững, HS học được lý thuyết kết hợp với rèn luyện kĩ năng.
- GV có nhiều thời gian hơn cho hoạt động hướng dẫn riêng từng người học hoặc hướng dẫn từng nhóm nhỏ người học.
b. Nhược điểm 
- Không gian lớp học: PPDH theo góc cần không gian lớp học lớn với số lượng học sinh vừa phải nên nếu lớp đông sẽ gây khó khăn. 
- GV cần nhiều thời gian, năng lực và trí tuệ cho việc chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy học.
- Khả năng áp dụng: Không phải nội dung, bài học nào cũng đều có thể áp dụng PPDH theo góc.
- GV cần nhiều thời gian, trí tuệ, năng lực để chuẩn bị và sắp xếp.
1.2.4. Đặc điểm của phương pháp dạy học theo góc
+ Khi tổ chức dạy học theo góc, chúng ta đã tạo ra một môi trường học tập với cấu trúc được xác định cụ thể.
+ Học theo góc kích thích HS tích cực hoạt động và thông qua hoạt động mà học tập. Mục đích là để HS tích cực khám phá các giới hạn của kiến thức đã có trong việc giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. 
+ Học theo góc phải thể hiện được sự đa dạng, đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau. Trong mỗi góc đều có các hoạt động khác nhau, từ dễ đến khó, do đó HS 
có sở thích và năng lực khác nhau, nhịp độ học tập và phong cách học khác nhau đều có thể tự tìm cách để thích ứng và thể hiện năng lực của mình. 
+ Dạy học theo góc phải hướng tới việc HS được thự ... hoàn thành.
Chúng ta có thể hiểu rõ hơn qua sơ đồ luân chuyển sau:
 	 HS B HS A 
Sơ đồ 1: Các bước học theo góc của 2 học sinh
Trong quá trình luân chuyển của HS giữa các góc đề có sự giám sát và hướng dẫn của GV nhằm đảm bảo tất cả HS đều hoàn thành các nhiệm vụ học tập và đảm bảo thời gian theo quy định.
Bước 4: Tổ chức cho học sinh trao đổi và đánh giá kết quả
- Học theo góc chủ yếu là HS được học cá nhân và học theo nhóm nên GV cần phải chú trọng vào việc chữa bài và đánh giá kết quả HS thu nhận được qua các góc. GV có thể sử dụng những hình thức đánh giá khác nhau trong quá trình tổ chức cho HS học tập theo góc: đáp án tự chữa bài, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, giáo viên phản hồi viết, kiểm tra ngẫu nhiên và trao đổi bàn luận cả lớp.
- Với hình thức trao đổi bàn luận cả lớp thường diễn ra vào cuối bài học, HS sẽ chọn kết quả thực hiện nhiệm vụ tại góc cuối cùng để báo cáo trước lớp hoặc có thể treo kết quả và trưng bày sản phẩm của HS tại các góc.
- Tùy theo từng trường hợp cụ thể GV hoặc HS có thể chốt ngắn gọn về nội dung học tập và chia sẻ kinh nghiệm để có thể học tập ở các góc tốt hơn.
- Cuối buổi học HS sẽ nêu ra những nhận xét của chính các em về các góc học tập để GV có thể biết được những góc nào thực sự thú vị và đồng thời có thể
cải tiến để lần làm việc sau hiệu quả hơn.
- GV hướng dẫn HS cách lưu giữ thông tin đã thu thập, các sản phẩm và kết quả các em đã đạt được.
- Khi có đánh giá trong quá trình làm việc theo góc cần công bố cho HS cùng biết.
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Giới thiệu về lớp thực nghiệm
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Đắk Ru huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk
Nông. 
Năm học 2017 – 2018, trường có 2 lớp 3 (3A, 3B)
Lớp 3A có 16 HS do thầy Trần Ngọc Tuấn chủ nhiệm.
Lớp 3B có 16 HS do cô Phạm Thị Hà chủ nhiệm.
Trên cơ sở những nguyên nhân khách quan và chủ quan, tôi chọn lớp 3B làm lớp TN, lớp 3A làm lớp ĐC.
3.2.2. Tiến hành thực nghiệm
Trên cơ sở giáo án được chuẩn bị, được sự cho phép của các cấp lãnh đạo, tổ chuyên môn tôi tiến hành thực nghiệm như sau:
Kiểm tra trước khi thực nghiệm ngày 26 tháng 2 năm 2017
Bài 50: Côn trùng (TN&XH lớp 3) Ngày 04 tháng 3 năm 2017
Lớp 3B gồm 16 HS tham gia ( Tiến hành dạy học theo tiến trình của PPDH theo góc).
Lớp 3A gồm 16 HS tham gia (Tiến hành dạy học theo tiến trình bình thường).
Bài 52: Cá( TN&XH lớp 3) Ngày 11 tháng 3 năm 2017
Lớp 3B gồm 16 HS tham gia ( Tiến hành dạy học theo tiến trình của PPDH theo góc).
Lớp 3A gồm 16HS tham gia (Tiến hành dạy học theo tiến trình bình thường).
Kiểm tra TN lần 1: ngày 5 tháng 3 năm 2017
Kiểm tra TN lần 2: ngày 12 tháng 3 năm 2017
4. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành nghiên cứu ở cả hai lớp, tôi tiến hành xử lý số liệu. Cấu trúc đánh giá là tính điểm trung bình của lớp TN và ĐC. Trên cơ sở đó lập bảng phân phối tần số và tần suất, so sánh độ chênh lệch giữa hai lớp TN và ĐC.
4.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm
Trước khi TN chúng tôi tiến hành phát phiếu kiểm tra cho HS và thu được kết quả như sau:
Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra đầu vào
Xếp loại
Lớp TN
Lớp ĐC
Số HS
Tỉ lệ(%)
Số HS
Tỉ lệ(%)
Hoàn thành tốt
10
62,5
10
62,5
Hoàn thành
5
31,25
5
31,25
Chưa hoàn thành
 1
6,25
 1
6,25
4.2. Kết quả kiểm tra sau khi thực nghiệm lần 1
- Bài 50: Côn trùng ( TN&XH lớp 3)
+ Lớp 3B gồm 16 HS tham gia ( Tiến hành dạy học theo tiến trình của PPDH theo góc).
+ Lớp 3A gồm 16 HS tham gia (Tiến hành dạy học theo tiến trình bình thường).
Sau khi dạy thực nghiệm tôi tiến hành phát bài kiểm tra cho HS của 2 lớp và thu được kết quả sau:
Bảng 3.2: Bảng kết quả thực nghiệm lần 1
Xếp loại
Lớp TN
Lớp ĐC
Số HS
Tỉ lệ(%)
Số HS
Tỉ lệ(%)
Hoàn thành tốt
12
75
10
62,5
Hoàn thành
4
25
5
31,25
Chưa hoàn thành
0
0
 1
6,25
4.3. Kết quả kiểm tra sau khi thực nghiệm lần 2
Bài 52: Cá (TN&XH lớp 3)
+ Lớp 3B gồm 16 HS tham gia ( Tiến hành dạy học theo tiến trình của PPDH theo góc).
+ Lớp 3A gồm 16 HS tham gia (Tiến hành dạy học theo tiến trình bình thường).
Sau khi dạy TN lần 2 tôi tiến hành đánh giá, kiểm tra và có được kết quả như sau: 
Bảng 3.3: Bảng kết quả thực nghiệm lần 2
Xếp loại
Lớp TN
Lớp ĐC
Số HS
Tỉ lệ(%)
Số HS
Tỉ lệ(%)
Hoàn thành tốt
13
81,25
9
56,25
Hoàn thành
3
18,75
5
31,25
Chưa hoàn thành
0
0
 2
12,25
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, cho phép tôi rút ra kết luận như sau:
Trong nhà trường tiểu học, HS được coi là nhân vật trung tâm, mọi hoạt động dạy học phải “tập trung vào HS”, hướng vào tiềm năng khai thác trí tuệ của các em. Đặc điểm nhận thức của HS tiểu học thiên về cảm tính, khả năng tập trung chú ý kém, nhanh nhớ nhưng lại nhanh quên. Việc tổ chức cho HS học tập theo PPDH theo góc là một trong những biện pháp tích cực nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn TN&XH và hình thành những kĩ năng kĩ xảo cho HS.
Nội dung môn TN&XH ở bậc tiểu học được tích hợp từ nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó kiến thức về khoa học tự nhiên chiếm một tỉ lệ lớn. Vì vậy phân môn này có nhiều thuận lợi về vận dụng các PPDH tiên tiến, hiện đại vào quá trình dạy học để bước đầu hình thành cho HS phương pháp học tập mang tính chất tìm tòi nghiên cứu, rèn luyện tư duy sáng tạo cho các em. Do đó HS tiếp nhận khá nhanh với cách học theo tiến trình dạy học của PPDH theo góc.
* Kết quả đạt được của đề tài: 
- Đề tài đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận như: Khái niệm PPDH theo góc, làm rõ được đặc điểm, bản chất, vai trò và tiến trình của PPDH theo góc.
- Đề tài đã khảo sát thực trạng trên các mặt: Sự hiểu biết của GV ở trường tiểu học về PPDH theo góc, việc sử dụng PPDH, sử dụng các phương tiện dạy học tại thực tế trường tiểu học. Khái quát lên một bức tranh tổng thể về tình hình sử dụng các PPDH môn TN&XH ở nhà trường tiểu học hiện nay. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp giảng giải thuyết trình, chưa chú ý vận dụng các PPDH thực hành hay PPDH mới.
- Quá trình thực nghiệm cho thấy khi áp dụng tiến trình dạy học của PPDH theo góc trong dạy học môn TN&XH lớp 3 mà đề tài đã áp dụng bước đầu đã tạo được hứng thú cho HS, rèn luyện cho HS phương pháp học tập và sự sáng tạo, đoàn kết nhưng không thiếu sự độc lập trong tư duy. Đồng thời giúp cho người làm đề tài trong dạy học có hiệu quả cao hơn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn TN&XH ở tiểu học nói chung và lớp 3 nói riêng.
Tuy nhiên, đề tài cũng không thể tránh khỏi một số hạn chế:
- Tiến hành thực nghiệm chưa được rộng rãi ở nhiều trường tiểu học, đối tượng còn hạn chế.
- Địa bàn khảo sát chưa rộng.
- Việc vận dụng PPDH theo góc trong dạy học môn TN&XH đã đem lại chất lượng và hiệu quả dạy học cao. Nhưng để thực hiện được là điều không dễ vì hiện nay bên cạnh những GV có năng lực, nhiệt huyết với nghề, tích cực xây dựng và tổ chức rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, ảnh địa lí thì vẫn còn có một số GV còn hạn chế về nhiều mặt. GV còn ngại đổi mới với nhiều lí do: tốn công sức, đầu tư nhiều về chuyên môn và khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn nhiều thiếu thốn, thời gian của một tiết học còn có hạn.
	2. Kiến nghị 
2.1. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Cần tổ chức các đợt bồi dưỡng GV tiểu học theo định kì, trong đó chú ý đến việc áp dụng các PPDH tiên tiến vào dạy học, đặc biệt là hướng dẫn GV làm quen và vận dụng PPDH theo góc vào dạy học để nâng cao chất luongj và hiệu quả dạy học. Có thể dùng băng hình hoặc GV dạy mẫu để những GV khác tham khảo.
2.2. Đối với cấp quản lí chỉ đạo
Các cấp quản lí phải theo sát việc dạy học của GV, tránh tình trạng xem TN&XH là môn học phụ, không cần thiết. Vì điều đó dẫn đến tình trạng đầu tư ít cho việc dạy học TN&XH, dạy học hình thức thậm chí bỏ giờ, bỏ tiết.
Các cấp quản lí phải động viên, khuyến khích phong trào thi đua trong GV về nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học TN&XH lớp 3 nói riêng và ở bậc tiểu học nói chung.
2.3. Đối với giáo viên
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các đợt bồi dưỡng GV, có như vậy mới nắm vững bản chất của PPDH theo góc và vận dụng vào dạy học mới có hiệu quả.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, Nxb Chính trị Quốc gia - sự thật, Hà Nội. 
2. Báo cáo tham luận Dự án Việt – Bỉ về đổi mới phương pháp dạy học theo cổng thông tin của Dự án Việt-Bỉ “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Sách giáo khoa môn Tự nhiên và xã hội lớp 3, NXB Giáo dục.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007 ), Sách giáo viên môn Tự nhiên và xã hội lớp 3, NXB Giáo dục.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007 ), Dự án phát triển giáo viên tiểu học, Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên – xã hội, tập 1 và tập 2, NXB Giáo dục.
6. Bộ GD&ĐT. NXB GD, (2007), Tự nhiên xã hội và phương pháp dạy tự nhiên xã hội, Dự án phát triển GVTH. (Tài liệu đào tạo GVTH).
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007 ), Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học môn Tự nhiên - xã hội ( Tập 1), NXB Giáo dục.
8. Nguyễn Minh Đức (2011),Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học lớp 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin Luận văn thạc sĩ.
9. Lê Văn Chưởng (chủ biên) (2007 ), Tự nhiên và xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội, ĐHSP HN.
10. Phó Đức Hòa (2008), Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm.
11. Thái Duy Tuyên - Giáo dục hiện đại (2004) NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
12. Ths. Nguyễn Thị Đông: Dạy học theo góc , theo dự án, theo hợp đồng tiếp cận trong giáo dục nghệ thuật và cuộc sống, Luận văn thạc sĩ.
13. Phương pháp dạy học sinh học – DHKP, Nguồn 
Nhận xét của Hội đồng chấm sáng kiến các cấp
Cấp cơ sở
.
Xếp loại:
 ĐăkRu, ngàytháng ..năm 2018
 TM HỘI ĐỒNG
Cấp huyện
Xếp loại:.
 ĐăkR’lâp, ngàytháng.. năm 201
 TM HỘI ĐỒNG
Cấp tỉnh
Xếp loại:.
 Gia Nghĩa, ngàytháng.. năm 201
 TM HỘI ĐỒNG

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_van_dung_phuong_phap_day_hoc_theo_goc.doc