Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Đây là môi trường trường trong nhà trường, gia đình và xã hội

- Cần quan tâm đến sự giao tiếp của cô với cô, cô với trẻ, trẻ với trẻ, cô với

phụ huynh

- Cần xây dựng môi trường giao tiếp chân tình, cở mở

- Giáo viên quan tâm đều đến các trẻ, yêu thương tôn trọng trẻ, đối xử công

bằng với mọi trẻ

- Lắng nghe ý kiến của trẻ, tôn trọng trẻ.

- Giáo viên, người lớn cần là tấm gương cho trẻ học tập và làm theo

- Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là

thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong

công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt

động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn

diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong

lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát

triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của

trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân

thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ

tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước của trẻ

với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động

phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường,

yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn.

pdf 21 trang camtu 07/10/2022 28341
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
UBND QUẬN HOÀN KIẾM 
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN 
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM 
 Lĩnh vực/ Môn: Quản lý 
 Cấp học: Mầm non 
 Họ và tên: Ngô Thị Hạnh 
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn 
 ĐT: 0904365590 
 Email: hanhhoahong@gmail.com 
 Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 
 Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Hoàn Kiếm, tháng 2 năm 2020 
1 / 21 
MỤC LỤC 
I ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................2 
1 Lí do chọn đề tài ................................................................................................2 
2 Mục đích nghiên cứu..........................................................................................3 
3 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................4 
4 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................4 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...........................................................4 
1 Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm............................................................4 
2 Cơ sở thực tiễn....................................................................................................5 
2.1 Thuận lợi..........................................................................................................5 
2.2 Khó khăn ........................................................................................................6 
2.3 Kết quả, hiệu quả của thực trạng ....................................................................6 
3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm tại trường mẫu giáo Hoa Hồng.............................................................7 
3.1 Khảo sát,đánh giá thực trạng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và 
xây dựng kế hoạch chỉ đạo....................................................................................7 
3.2 Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.......9 
3.2.1 Triển khai nội dung chuyên đề đến đội ngũ giáo viêntrong nhà trường......9 
3.2.2 Chỉ đạo thí điểm thực hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm..............................................................................................................10 
3.3 Biện pháp tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục 
lấy trẻ làm trung tâm. ..........................................................................................15 
3.4 Biện pháp phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo dục lấy 
trẻ làm trung tâm để chào mừng các ngày lễ lớn theo nội dung từng chủ đề.....15 
3.5 Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả của giáo viên trong việcxây dựng môi 
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.................................................................16 
3.6 Biện pháp tuyên truyền phối kết hợp với cha mẹ học sinh, các lực lượng xã 
hội để xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm....................................................16 
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với giáo viên 
và nhà trường......................................................................................................17 
III.KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ20 
1 Kết luận...........................................................................................................20 
2 Kiến nghị .........................................................................................................20 
2 / 21 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lí do chọn đề tài 
- Giáo dục mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm 
thế sẵn sàng đi học cũng như tập cho trẻ làm quen với những sinh hoạt gần gũi 
với hoạt động học tập. Để có thể mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động và học 
tập tốt hơn ở các bậc học tiếp theo, trẻ cần phải có sự rèn luyện một cách tích 
cực về vận động, về trí óc, có sự hiểu biết về bản thân, gia đình, môi trường 
xung quanh...Vì vậy việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên khi thực hiện chương trình 
giáo dục mầm non, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà cả hệ thống giáo 
dục đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng (Nghị quyết TW 8 khóa 
XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.Xây dựng môi trường 
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và 
ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút sự chú ýcủa trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia 
vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi, có cơ hội 
trải nghiệm và giao tiếp một cách tíchcực, tự nhiên. Môi trường giáo dục gồm có 
hai bộ phận không thể tách rời, có liên quan chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau đó là 
môi trường vật chất và môi trường xã hội. 
- Môi trường vật chất bao gồm toàn bộ phương tiện vật chất kể cả trong nhà 
và ngoài trời có liên quan đến diện tích, phòng học, nhiệt độ, ánh sáng, đồ dùng, 
đồ chơi... 
- Môi trường xã hội là toàn bộ các mối quan hệ giúp trẻ hình thành phát 
triển nhân cách, hay nói cách khác môi trường xã hội chính là bầu không khí 
giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, nó được tạo ra trong quá trình tương tác. 
- Vì thế đối với trẻ mầm non, việc thiết lập, xây dựng và khai thác có 
hiệuquả môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một trong 
những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự hình thành và 
phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện xây 
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vẫn tồn tại nhiều khó khăn, bất 
cập. Mỗi đơn vị, mỗi giáo viên thực hiện theo cách thức và quan điểm riêng của 
mình cho nên việc thực hiện chưa thật sự đi vào chiều sâu và đúng hướng. Mặt 
khác, vẫn còn một số giáoviên mầm non chưa đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, còn ngại 
đổi mới, ngại sáng tạo nên hiệu quả thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy 
trẻ làm trung tâm chưa cao. 
- Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình 
cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có 
hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. 
Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng 
đang hứng thú và đang thực hiện. Song song với việc lập kế hoạch giáo dục lấy 
trẻ làm trung tâm, mỗi nhà trường cũng cần phải xây dựng môi trường hoạt động 
cho trẻ được trải nghiệm. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp 
3 / 21 
những điều kiện tự nhiên - xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này 
nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Có 
nhiều cách phân loại môi trường giáo dục: Có quan điểm cho rằng, môi trường 
giáo dục mầm non bao gồm môi trường tự nhiên (như các điều kiện không khí, 
ánh sáng, nguồn nước, cây xanh, địa điểm trường) và môi trường xã hội (bao 
gồm: bầu không khí giao tiếp trong trường mầm non, phong cách làm việc, mối 
quan hệ giữa con người với con người, giữa trường mầm non với các tổ chức 
kinh tế, xã hội, văn hóa khác). Một quan điểm khác lại phân chia môi trường 
giáo dục thành môi trương vật chất và môi trường xã hội. 
- Môi trường vật chất trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị, đồ 
dùng, đồ chơi, không gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt 
hằng ngày của trẻ. Môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa 
mãn nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về mặt thể chất, trí tuệ thẩm mĩ, 
đạo đức, xã hội. Môi trường xã hội được hiểu là toàn bộ những điều kiện xã hội 
như chính trị, văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. 
Môi trường xã hội đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong 
trường mầm non, bao gồm sự giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ 
với những người xung quanh. Môi trường này vừa mang tính chất sư phạm, vừa 
mang tính chất gia đình. Việc phân loại môi trường có thể khác nhau, song đều 
quan trọng đối với giáo dục mầm non. Theo chúng tôi, môi trường đó cần phải 
cung ứng các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt động một cách 
tích cực, chăm sóc trẻ tốt qua đó, nhân cách trẻ sẽ được phát triển tốt và thuận 
lợi. 
- Đối với nhà giáo dục, việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là 
phương tiện, là điều kiện để họ phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. 
Đối với phụ huynh và xã hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút 
được sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội 
để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, 
trong từng thời kì. 
- Là một cán bộ quản lý, hàng ngày trực tiếp chỉ đạo giáo viên thực 
hiệnnhiệm vụ chuyên môn của mình nên bản thân tôi luôn trăn trở, suy nghĩ 
phảixây dựng môi trường giáo dục như thế nào để trẻ được hoạt động một 
cáchtrung tâm nhất, tích cực nhất, thoải mái nhất mà lại đạt được hiệu quả cao 
nhấtluôn là vấn đề mà bản thân tôi đặc biệt quan tâm. Vì vậy trong năm học 
2019 - 2020 tôi đã nghiên cứu đề tài: “Biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng 
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ” 
2. Mục đích nghiên cứu 
- Giúp đội ngũ giáo viên trong nhà trường nâng cao nhận thức và năng 
lựcvề quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo 
4 / 21 
dụcmầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện 
cụ thể của nhóm, lớp và địa phương. 
- Giúp đội ngũ giáo viên và học sinh xây dựng môi trường giáo dục mang 
tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ,thúc 
đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng. 
- Tạo cho trẻ cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù 
hợpvới nhu cầu, hứng thú và ... ấy trẻ làm trung tâm phong phú hơn, 
đa dạng hơn. 
3.5. Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng môi trường giáo dục lấy 
trẻ làm trung tâm. 
- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên là việc 
làmthường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với người làm công tác quản lý 
đạo. Ngoài việc thường xuyên đôn đốc giáo viên thiết lập môi trường cho 
trẻtrong các hoạt động hàng ngày, tôi còn kiểm tra giáo viên bằng phiếu đánh 
giásau mỗi chủ đề một mặt để giúp giáo viên điều chỉnh những điểm chưa 
phùhợp, chưa hợp lý trong quá trình thực hiện, mặt khác làm căn cứ đánh giá 
chấtlượng thực hiện chuyên đề, chuyên môn. Sau mỗi chủ đề tôi công bố kết 
quảthực hiện của từng nhóm lớp trong buổi sinh hoạt chuyên môn mục đích 
giúpgiáo viên thấy được năng lực thực sự của mình, của đồng nghiệp để phấn 
đấuhơn nữa ở những chủ đề tiếp theo. Để làm tốt công tác này bản thân tôi phải 
cósự đánh giá một cách công bằng, khách quan và khoa học, phải chỉ ra được 
mặttích cực và mặt hạn chế của từng giáo viên, từng nhóm lớp từ đó phát huy 
hơnnữa những mặt tích cực mà giáo viên đã làm được và hạn chế tối thiểu 
nhữngnhược điểm mà trong quá trình tổ chức thực hiện giáo viên đã mắc phải, 
gópphần vào việc tạo dựng và thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung 
tâmphải thực sự thu hút, hấp dẫn trẻ mang lại hứng thú cho trẻ giúp trẻ hoạt 
độngđạt hiệu quả cao nhất. 
3.6. Biện pháp tuyên truyền phối kết hợp với cha mẹ học sinh, các lực 
lượng xã hội để xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm. 
3.6.1. Tuyên truyền phối kết hợp với cha mẹ học sinh. 
- Môi trường giáo dục là yếu tố quyết định chất lượng học tập của trẻ, cóthể 
ví rằng môi trường giáo dục là người mẹ thứ hai trong việc định hướng và kích 
thích trẻ khám phá nhằm thỏa mãn nhu cầu học hỏi, vui chơi của trẻ, giúp trẻ 
phát triển toàn diện. Để công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung 
tâm đạt được hiệu quả cao thì chúng ta không thể nhắc đến một bộ phận quan 
17 / 21 
trọng quyết định đến sự phát triển của nhà trường ngày hôm nay, đó là hội cha 
mẹ học sinh. 
+ Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ 
về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại 
gia đình. 
+ Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và 
cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. 
+ Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp 
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình 
về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự 
chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc 
đẩy sự tiến bộ của trẻ. 
- Thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, thông qua hệ thống 
bảngbiểu và những buổi gặp gỡ, nói chuyện với hội cha mẹ học sinh, nhà trường 
đãtuyên truyền rộng rãi đến cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc thiết 
lậpmôi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó giúp cha mẹ học sinh 
hiểuđược đặc điểm phát triển của con mình, biết được con cần gì? Nhu cầu 
hoạtđộng và vui chơi của con như thế nào? Cần phải kết hợp với cô giáo những 
gìđể con có được môi trường hoạt động thân thiện, an toàn, giúp con phát triển 
toàn diện. 
- Ngoài việc chia sẻ với giáo viên về cách thức, về phương pháp giáo dục 
trẻ, cha mẹ học sinh còn ủng hộ về vật chất để cải tạo sân trường; mua sắm đồ 
dùng, đồ chơi, ủng hộ nguyên vật liệu, để giáo viên và học sinh thiết kế, sáng tạo 
ra đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học đạt kết quả tốt. 
3.6.2. Tuyên truyền, phối kết hợp với các lực lượng xã hội. 
Việc tuyên truyền và phối kết hợp với các lực lượng xã hội là việc làmmà 
ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, cụ thể như sau: Tuyên truyềnvề 
tầm quan trọng của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua việc tổchức 
các hội thi như: "Sáng tạo làm đồ dùng dạy học, đồ chơi", "Liên hoan chúng 
cháu vui khỏe” Hội thảo chuyên môn về chuyên đề “Đổi mới sang tạo trong dạy 
và học”... Thông qua các hội thinày để các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã 
hội và cộng đồng dân cư thấyđược vai trò của việc xây dựng môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường 
mầm non. Từ công tác tuyên truyền này mà cộng đồng dân cư hiểu rõ hơn về 
bậc học mầm non và có nhữ 
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với 
giáo viên và nhà trường: 
Bằng việc sử dụng những biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường 
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường Mẫu giáo Hoa Hồng một cách linh 
18 / 21 
hoạt, sáng tạo, trong năm học 2019 - 2020 công tác xây dựng môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm đã thu được kết quả khả quan như sau: 
4.1. Đối với giáo viên: 
- Trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc xây dựng môi trường giáo dục 
lấytrẻ làm trung tâm, bản thân đã truyền đạt cho giáo viên những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản trong việc xây dựng và khai thác môi trường cho trẻ hoạt độngmột 
cách tích cực, nhờ đó đã kích thích sự say mê sáng tạo của giáo viên, giúpgiáo 
viên hăng say hơn trong việc thiết lập môi trường, phương tiện phục vụcho hoạt 
động của trẻ. Vì vậy mà môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học ngày càng 
phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn đối với trẻ. 
- Để thực hiện tốt việc xây dựng, thiết lập môi trường giáo dục lấy trẻ 
làmtrung tâm, mỗi cán bộ, giáo viên đã không ngừng nổ lực nghiên cứu, suy 
nghĩ,tìm tòi, sáng tạo, học hỏi những kiến thức về văn hoá cũng như trau dồi 
thêm kĩ năng sư phạm để đáp ứng yêu cầu của công việc. Ngoài ra trong quá 
trìnhcùng trẻ thực hiện nhiệm vụ, sự gắn bó giữa cô với trẻ càng thêm khăng 
khít,trẻ yêu mến cô giáo và tích cực hợp tác với cô để cùng hoàn thành nhiệm 
vụ. 
 - Quan hệ giữa giáo viên với đồng nghiệp, giữa giáo viên với cha mẹ 
họcsinh càng thêm gắn bó, gần gũi và thân thiện hơn. 
- Bảng khảo sát giáo viên sau khi áp dụng các biện pháp của sáng kiến: 
STT Tiêu chí khảo sát Tốt Khá Trung 
bình 
Yếu 
1 Đổi mới hoạt động chăm sóc 
giáo dục trẻ và đánh giá sự phát 
triển của trẻ theo quan điểm giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm. 
10 
67% 
5 
33% 
0 
0 
2 Sáng tạo trong việc thiết lập môi 
trường giáo dục lấy trẻ làm trung 
tâm phù hợp với chủ đề. 
9 
60% 
6 
40% 
0 0 
3 Tổ chức, hướng dẫn trẻ khai thác 
và sử dụng môi trường giáo dục 
có hiệu quả. 
10 
67% 
5 
33% 
0 0 
4 Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ 
hết khả năng của riêng mình. 
11 
73% 
4 
27% 
0 0 
19 / 21 
4.2. Đối với trẻ: 
- Hầu hết các trẻ đều rất hứng thú tham gia vào các hoạt động xây dựng 
môi trường giáo dục. 
- Trẻ mạnh dạn, tự tin nói lên suy nghĩ, ý định của mình khi tham gia tương 
tác giữa cô với trẻ, giữa trẻ với các bạn và giữa trẻ với đồ dùng, học liệutrong 
quá trình hoạt động. 
- Trẻ ngày càng bộc lộ rõ sự say mê, chăm chú vào các đối tượng mà trẻ 
được trực tiếp tạo ra, cũng từ đó mà trẻ phát triển về mọi mặt như ngôn ngữ, tư 
duy, tình cảm xã hội, các kĩ năng cần thiết khác 
- Trẻ gần gũi, thân thiện hơn với cô giáo, với các bạn và đặc biệt là với môi 
trường xung quanh. 
- Bảng khảo sát mức độ đạt được của trẻ sau khi áp dụng các biện pháp của 
sáng kiến kinh nghiệm: 
STT Tiêu chí khảo sát Tốt Khá Trung 
bình 
Yếu 
1 Trẻ hứng thú, tích cực tham 
gia vào việc thiết lập môi 
trường giáo dục cùng với cô 
giáo và các bạn. 
90 
44% 
80 
40% 
32 
16% 
0 
2 Trẻ chủ động tham gia vào các 
hoạt động học tập,vui chơi 
theo quan điểm giáo dục lấy 
trẻ làm trung tâm. 
102 
50%% 
80 
40% 
20 
10% 
0 
3 Trẻ thể hiện mối quan hệ thân 
thiện với cô giáo, với các bạn 
và môi trường xung quanh. 
98 
49% 
76 
38% 
28 
13% 
0 
4.3. Đối với cha mẹ học sinh 
- Từ công tác tuyền truyền, vận động của nhà trường mà hội cha mẹ học 
sinh đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của bậc học mầm non cũng như những đóng 
góp của cán bộ, giáo viên trong nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ 
nói chung và ở trường mẫu giáo Hoa Hồng nói riêng. Từ đó hội cha mẹ học sinh 
có những biện pháp vận động để cha mẹ học sinh trong toàn trường quan tâm 
hơn đến công tác xã hội hóa của nhà trường, góp phần cải tạo môi trường giáo 
dục trong và ngoài lớp học thêm phong phú và đa dạng hơn 
20 / 21 
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
- Từ thực tiễn công tác quản lý chỉ đạo, kết hợp với những biện pháp đã áp 
dụng trong sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã chỉ đạo cho giáo viên ở các nhóm lớp 
trong trường Mẫu giáo Hoa Hồng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
giáo dục trong nhà trường nói riêng và giáo dục mầm non trong huyện nhà nói 
chung. 
- Giáo viên hiểu rõ hơn về môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và 
tầm quan trọng của việc xây dựng, thiết lập môi trường cho trẻ hoạt động; Chủ 
động hơn trong cách bố trí, sắp xếp, thay đổi, tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho trẻ,thu 
hút trẻ vào các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. 
- Trẻ chủ động, tích cực và hứng thú tham gia vào các hoạt động, đặc biệt 
là các hoạt động vận động bằng thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức 
khác nhau, giúp cho quá trình tiếp thu tri thức của trẻ được dễ dàng hơn,trẻ phát 
triển một cách toàn diện hơn. 
2. Kiến nghị 
- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức cho CBGVcủa 
ngành học; nội dung, hình thức bồi dưỡng cần được đổi mới và phong phú hơn. 
Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây 
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cũng như chất lượng giáodục trẻ 
tại trường mẫu giáo Hoa Hồng. Rất mong được sự nhận xét,góp ý của hội đồng 
khoa học các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn và ứng dụng rộng rãi hơn. 
 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, 
 không sao chép nội dung của người khác. 
 Hoàn Kiếm, ngày 15 tháng 02 năm 2020 
 Người viết 
 Ngô Thị Hạnh 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_bien_phap_chi_dao_giao_vien_xay_dung_m.pdf