SKKN Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình

Trong cuộc sống hiện nay, các đồ dùng phế liệu trong sinh hoạt của các

gia đình vô cùng phong phú như: Lõi giấy vệ sinh, các vỏ hộp bánh kẹo, các túi

nilon, báo cũ, các lọ mỹ phẩm bằng nhựa, lon bia.Đặc biệt là việc sưu tầm các

nguyên vật liệu từ sản phẩm nghề nông lại càng đa dạng, phong phú như: Các

loại rau củ quả tươi và khô, rơm, các loại vỏ trai, sò, ốc, hến.

Tuy nhiên khi sưu tầm những nguyên vật liệu làm được cần đảm bảo tính

an toàn: Không độc hại, không nhọn, không cạnh sắc.dễ bảo quản và cất giữ,

dễ phục hồi và sửa chữa, phải giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích tính

độc lập sáng tạo, đông thời phù hợp với từng lứa tuổi, đảm bảo an toàn cho trẻ

Để có được các nguyên vật liệu phong phú và đa dạng giáo viên tuyên

truyền với phụ huynh thông qua các hình thức khác nhau: Tuyên truyền trực tiếp

thông qua đón trả trẻ, thông qua bảng tuyên truyền ở lớp đưa ra các nội dung

thông báo về chủ đề hoặc nhắc nhở trẻ gom góp đến.Thông báo về các nguyên

vât liêu cần thu gom đề nghị với phụ huynh cung cấp, sưu tầm

pdf 40 trang camtu 07/10/2022 42402
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: SKKN Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình

SKKN Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình
MỤC LỤC 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ................................................................................ 5 
1.Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến ván đề nghiên cứu tổng kết kinh 
nghiệm............5 
2. Thực trạng vấn đề ........................................................................................... 6 
2.1. Thuận lợi ................................................................................................. 6 
2.2. Khó khăn ................................................................................................. 9 
3. Các biện pháp đã tiến hành ........................................................................... 10 
3.1. Biện pháp 1: Sưu tầm nguyên vật liệu11 
3.2.Biện pháp 2: Cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu ................................... 12 
3.3. Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động tạo hình hướng dẫn trẻ làm các đồ 
dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên ................................................ 12 
 3.4. Biện pháp 4: Phối hợp phụ huynh16 
4. Hiệu quả của SKKN ..................................................................................... 16 
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 20 
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 21 
 2 
PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trẻ em hôm nay là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân 
tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, của xã 
hội, của mỗi gia đình. Vì vậy giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ 
thống giáo dục quốc dân, là nền móng vững chắc cho các bậc học tiếp theo, giáo 
dục trẻ em trong thời kỳ này là vô cùng quan trọng. Đây là thời điểm mà tất cả 
các hoạt động bắt đầu và phát triển đối với trẻ như: Phát triển về thể chất, phát 
triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ. Đối với việc giáo 
dục và phát triển, dạy cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non thì hoạt động tạo hình 
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ về mọi mặt: Thẩm 
mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực và lao động. Hoạt động tạo hình là một nghệ thuật 
nhằm phát triển khả năng thẩm mỹ cho trẻ, việc tham gia vào các hoạt động sẽ 
tạo nguồn cảm hứng làm nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của trẻ trong hoạt 
động tạo hình. 
Trẻ thể hiện được cảm xúc của mình về vẻ đẹp trong thế giới xung quanh. 
Hoạt động tạo hình đóng vai trò quan trọng việc chuẩn bị những kĩ năng, kĩ xảo 
để trẻ thực hiện tốt các hoạt động khác. Bởi vì thông qua hoạt động tạo hình, trẻ 
rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn thói quen làm việc có mục đích. Hơn 
nữa còn giúp trẻ hình thành lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu nghệ 
thuật. Hoạt động tạo hình còn là phương tiện để trẻ thể hiện những ấn tượng, 
 3 
hiểu biết và ý muốn của mình về thế giới xung quanh. Kết quả của hoạt động tạo 
hình phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích luỹ được trong nhiều hoạt 
động khác nhau. Việc tham gia vào các hoạt động sẽ tạo nguồn cảm hứng làm 
nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của trẻ. Vậy làm thế nào để phát huy tính tích 
cực, sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình? Theo tôi, môi trường hoạt động 
thuận lợi, phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình của giáo viên, và quá trình 
thực hiện các kĩ năng tạo hình của trẻ có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng 
sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình. Tuy nhiên hoạt động tạo hình không 
thể thực hiện được nếu không có nguyên vật liệu tạo hình. Để hoạt động tạo 
hình có hiệu quả thì việc lựa chọn và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu tạo hình là 
rất quan trọng. Nguyên vật liệu càng phong phú bao nhiêu thì khả năng sáng tạo 
của trẻ càng được phát huy bấy nhiêu. Xuất phát từ lý do này, tôi đã tìm tòi và 
sưu tầm các nguyên vật liệu đặc biệt là những nguyên liệu hết sức 
gần gũi với trẻ nhằm khuyến khích tính chủ động và khả năng sáng tạo của trẻ 
trong hoạt động tạo hình cho trẻ lớp tôi. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số 
biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ 
dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình” 
Tính mới của sáng kiến là đi sâu vào môn học để biết được thực trạng của 
môn học sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ cách làm đồ 
dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình cho trẻ 24 - 36 tháng. Mới là trong giờ 
học luôn lấy trẻ làm trung tâm. 
Ưu điểm của sáng kiến là rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn cho 
trẻ óc sáng tạo, tư duy. Đặc biệt là giúp cho trẻ sự ham học hỏi về cách làm đồ 
chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương 
Vì vậy bản thân tôi đã nghiên cứu kỹ nội dung của đề tài, tìm hiểu về 
môn tạo hình của trẻ 24 - 36 tháng tuổi do tôi phụ trách. Vận dụng một số kinh 
nghiệm, nên ngay từ đầu năm tôi đã có ý thức tích lũy ngoài thiên nhiên cũng 
như huy động phụ huynh ủng hộ những nguyên vật liệu có sẵn để hướng dẫn trẻ 
cách làm đồ dùng, đồ chơi trong hoạt động tạo hình. 
 4 
Đề tài này thể hiện sự quan tâm thiết thực đến trẻ em tôn trọng quyền trẻ 
em được sống và phát triển, quyền được học tập hình thánh tiếp thu nền giáo dục 
tiến bộ, được hưởng nền văn hóa của dân tộc mình. Trên cơ sở tiếp thu và vận 
dụng những thành tựu niên nghành, thì đề tài này góp phần làm sáng tỏ đúng 
đắn các vấn đề lý luận học tập và vui chơi của trẻ với phương châm: Học mà 
chơi, chơi mà học. Trong trường mầm non làm phong phú hơn về cách hiểu và 
cách nhìn trẻ em hiện nay trong giáo dục mầm non. 
Đề tài dựa vào quan điểm giáo dục trẻ em phát triển toàn diện việc đưa 
chương trình chăm sóc giáo dục trẻ phải dựa trên tâm lý của trẻ để rút ra một số 
biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ cách làm đồ 
dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình giúp trẻ có cơ hội khám phá, tìm tòi, kích 
thích sự tò mò mong muốn trải nghiệm, phát triển tình cảm của trẻ với thế giới 
xung quanh, từ đó có những phương pháp, biện pháp điều chỉnh phù hợp nhất. 
Hơn nữa còn tận dụng nguyên vật liệu rẻ tiền có sẵn, đơn giản không tốn kém 
nhiều kinh phí mà mang lại hiệu quả giáo dục cao. 
 5 
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết 
kinh nghiệm 
Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu có sẵn được đưa vào chương 
trình mẫu giáo từ những năm 60. Hiện nay đồ chơi trẻ em có rất nhiều trên thị 
trường tuy nhiên xét về phương diện giáo dục thì chúng không thể đáp ứng đầy 
đủ các nhu cầu và mục đích của chương trình dạy học mầm non. Hơn thế nữa 
việc mua quá nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ làm ảnh hưởng đến kinh tế của các 
bậc phụ huynh. Trong khi các phụ phế phẩm từ gia đình( Báo, tạp chí, lon bia, 
hộp bánh kẹo, vỏ sữa chua, lọ gội đầu.) có rất nhiều. Đó là những thứ có sẵn 
trong môi trường xung quanh, dễ kiếm, không phải mua. 
Bằng những thứ thông thường và gần gũi đó trẻ có thể tạo thành những 
sản phẩm làm đồ dùng, đồ chơi hằng ngày mà trẻ rất hứng thú. Qua đó cũng 
giáo dục trẻ yêu lao động, quý trọng công sức lao động ngay từ bé. Xuất phát từ 
những ý tưởng nêu trên tôi nghĩ rằng việc sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên 
để hướng dẫn trẻ tìm đồ chơi, đồ dùng do chính mình làm ra là việc làm cần 
thiết và bổ ích cho trẻ mầm non. 
Hiện nay ở trường tôi nói riêng cũng như một số trường mầm non trên địa 
bàn nói chung, việc giáo viên sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên đa dạng, gần 
gũi với trẻ để hướng dẫn trẻ tự tạo ra đồ chơi, đồ dùng trong hoạt động tạo hình 
của trẻ còn rất hạn chế. 
Đa số giáo viên sử dụng đồ chơi mua sẵn, để cho trẻ chơi, để trưng bày ở 
các góc lớp. Gia đình chưa biết tận dụng các nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có như 
các phế phẩm, nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi 
tự tạo trong các giờ hoạt động tạo hình của trẻ. 
Đầu năm học 2019 - 2020 tôi đã mạnh dạn sử dụng các nguyên liệu tự 
nhiên, nguyên vật liệu gần gũi để hướng dẫn trẻ mẫu giáo tự tạo đồ dùng, đồ 
chơi. 
 6 
2. Thực trạng vấn đề : 
Là một giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dạy trẻ tại trường 
đã được công nhận trường mầm non chất lượng cao. Ngôi trường đã có nhiều 
thành tích với sự nỗ lực cố gắng của cô và trò. Năm học 2019 - 2020, tôi được 
Ban giám hiệu tiếp tục phân công dạy trẻ lớp nhà trẻ A3 lứa tuổi 24-36 tháng. 
Năm nay, lớp nhà trẻ A3 gồm có 22 cháu trong đó có 13 học sinh nam và 9 học 
sinh nữ. 
Bước vào thực hiện đề tài này lớp tôi có những thuận lợi và khó khăn sau: 
2.1. Thuận lợi: 
* Ban giám hiệu: 
Ban giám hiệu có trình độ quản lý và nghiệp vụ cao luôn sát sao chỉ đạo 
công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức các lớp học bồi dưỡng chuyên môn để 
giải đáp những băn khoăn và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên. 
Luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ, phong phú, 
đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi đáp ứng được nhu cầu của cô và 
trẻ. Cung cấp, trang bị các nguyên vật liệu phong phú, đa dạng về chủng loại và 
chất liệu để giáo viên sáng tạo trong việc thiết kế môi trường cho trẻ hoạt động. 
Đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm, tư vấn cho giáo viên về chuyên môn cũng 
như trong việc xây dựng môi trường lớp học. Ban giám hiệu luôn quan tâm chỉ 
đạo về chuyên môn, đặc biệt là các chuyên đề trong đó có chuyên đề phát triển 
thẩm mĩ, Ban giám hiệu đã đưa ra những nhận định, định hướng đổi mới trong 
phương pháp dạy. 
 Như chúng ta đã biết, con người sinh ra không phải ai cũng có sẵn trong 
mình những năng khiếu thẩm mỹ, cũng không ai có sẵn những tài năng bên 
mình, mà phải đòi hỏi thông qua giáo dục và hoạt động thực hành thì từ đó 
những tài năng và khả năng mới được bộc lộ và phát triển. Đối với trẻ nhỏ việc 
học của trẻ không phải đơn thuần là đưa trẻ vào một khuôn phép chặt chẽ mà 
việc học của trẻ ở đây thông qua “học bằng chơi, chơi mà học” 
 Trong năm học 2019-2020 nhà  ... Khi trẻ hoạt động tại các góc chơi nghệ thuật, cứ mỗi giờ hoạt 
động góc tôi hướng dẫn trẻ làm đồ chơi theo nhiều hình thức khác nhau như: 
Hướng dẫn trẻ làm trực tiếp hoặc có thể cho trẻ quan sát qua tranh ảnh, các 
phương tiện khác nhau ( máy tính) để trẻ thực hiện. Qua đó bổ sung được rất 
nhiều đồ dùng, đồ chơi cho hoạt động vui chơi cũng như hoạt động có chủ đích. 
Tại đây trẻ được thỏa sức trí tưởng tượng của mình, để rồi tự tạo đồ chơi cho 
mình, đồ chơi cụ thể như sau: 
 Ví dụ 1: Rối mở 
 * Nguyên liệu: 
- Vải vụn, bông, dây len, dây ru băng. 
- Giấy vẽ, màu sáp, giấy màu, hồ dán, keo 
 * Cách làm: 
Lấy một nắm bông xoay tròn và lấy vải bọc kín làm phần đầu của con rối. 
Lấy một miếng bìa nhỏ, cuốn tròn dạng ống (hay vỏ lọ hồ dán đã hết) để làm 
thân con rối, tiện cho việc sử dụng, điều khiển rối sau này. 
- Ví dụ: Trẻ nhỏ, cô vẽ sẵn mắt, mũi, chân tay các con rối, trẻ chỉ tô màu và dán 
lên con rối đó là có thể chơi được. 
 Loại rối này thỏa mãn được các nhu cầu của trẻ: 
- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí: Trẻ chơi với đồ chơi 
 15 
- Thỏa mãn nhu cầu nhận thức: Vận dụng vốn kiến thức của trẻ để xé dán các bộ 
phận của cơ thể. 
- Thỏa mãn nhu cầu tưởng tượng: Trẻ có thể tưởng tượng ra các nhân vật rối và 
làm theo ý thích của mình. 
Thỏa mãn nhu cầu giao tiếp: Hai trẻ sử dụng nhân vật rối và nói chuyện 
 Ví dụ 2: Xếp sỏi làm hồ nước, con rắn  
Trẻ tự do sáng tạo, xếp sỏi theo ý thích của mình để tạo ra hình trẻ muốn 
như xếp vòng tròn làm hồ nước, xếp chồng làm ngôi nhà, xếp uốn lượn làm con 
rắn, 
 Ảnh minh họa 10 + 11 
 Ví dụ 3: Phết màu lên sỏi: 
Trẻ dùng bút lông phết màu lên sỏi để từ đó tạo ra hình con cá, búp bê, 
viên ngọc. 
 Ảnh minh họa: Phụ lục 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 
 Ví dụ 4: Làm đồ chơi từ bìa Cartong 
 Bìa cartong là vật liệu dễ tìm và ở xung quanh trẻ, với bìa cartong giáo 
viên có thể hướng dẫn cho trẻ làm những đồ chơi quen thuộc theo chủ đề trẻ học 
như phết màu lên bìa cartong làm máy bay, dán hình trang trí lên bìa cartong 
làm búp bê của bản thân. 
 Ảnh minh họa: Phụ lục 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 
c. Trong giờ hoạt động ngoài trời: 
Trong giờ hoạt động ngoài trời, trẻ vừa sưu tầm, lại vừa chơi các nguyên 
liệu sưu tầm được. Khi cho trẻ quan sát lá cây hoặc đi dạo chơi trong sân trường. 
Tôi luôn chú ý hướng dẫn trẻ cắt tỉa lá vàng, nhặt lá rụng rồi ép phẳng, nhặt 
những cành cây khô vỏ khôđể sử dụng nguyên vật liệu tạo hình của trẻ hoặc 
đi thăm quan dạo chơi, cô và cháu có thể nhặt rất nhiều sỏi, đá có hình thù đẹp 
ngộ nghĩnh để trẻ xếp hình các con vật dễ thương, trẻ đã sưu tầm được rất nhiều 
nguyên vật liệu tạo hình trong giờ hoạt động ngoài trời. Trẻ cũng rất hứng thú 
khi được chơi với các nguyên vật liệu tự kiếm được như; Nhặt lá xếp hình, làm 
 16 
con trâu bằng lá đa, làm con mèo bằng lá chuối, làm đồng hồ, nhẫn bằng lá 
chuối, làm con bướm bằng lá vàng anh.. 
d. Trong các hoạt động khác. 
Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên (từ những 
rau, củ quả đã được cắt tỉa, tăm bông..) có thể tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi như; 
Buổi sáng trong giờ đón trẻ cho trẻ làm ở các góc, trong giờ hoạt động chiều, 
hoạt động dạo chơi, hoạt động chuyển tiếp giữa các hoạt động, không chỉ trong 
hoạt động tạo hình mà những đồ dùng đó còn có thể sử dụng để phục vụ các 
hoạt động khác như các giờ hoạt động có chủ đích. 
 Ảnh minh họa: Phụ lục 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 
+ 38 + 39 
3.4. Phối hợp với phụ huynh 
Để phụ huynh giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác một cách tự giác và có hiệu quả. 
Tôi đã tuyên truyền cho phụ huynh thông qua các hoạt động trực tiếp trong giờ 
đón và trả trẻ, qua bảng tuyên truyền, mời phụ huynh tham dự một số hoạt động 
giảng dạy đổi mới cho phụ huynh nắm được về mục đích, yêu cầu của phương 
pháp dạy đổi mới về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, về các nguyên 
vật liệu cần sưu tầm thông qua bảng tuyên truyền của lớp, qua các cuộc họp phụ 
huynh định kỳ để phụ huynh hiểu rõ. 
4. Hiệu quả SKKN: 
Bằng sự say mê, sự nhiệt tình của một giáo viên, tôi đã dày công sưu tầm 
các phế liệu. Cuối cùng tôi đã thành công trong việc sử dụng nguyên vật liệu tự 
nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho lớp tôi cụ thể là: Số tiết 
tạo hình sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên được sắp xếp phân bố phù hợp cân đối 
giữa các thể loại. 
+ Đồ dùng, đồ chơi do cô và trẻ làm phong phú, đa dạng. 
+ Khi áp dụng kinh nghiệm trên tôi thấy khả năng tạo hình trẻ lớp tôi tăng lên. 
 17 
Kết quả đạt được cuối năm: 
Nội 
dung 
thời 
gian 
TS 
trẻ 
Trẻ hứng thú 
tham gia hoạt 
động học 
Trẻ có khả 
năng cầm 
bút, phết 
màu 
Trẻ có khả 
năng chấm 
dán 
Trẻ nhận biết 
được màu sắc 
 Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ 
Đầunăm 22 8/22 14/22 5/22 17/22 9/22 13/22 10/22 12/22 
% 36% 64% 22% 78% 41% 59% 45% 55% 
Cuối 
năm 
22 20/22 1/22 18/22 4/22 22/22 0/22 17/22 5/22 
% 91% 9% 82% 18% 100% 0% 77% 23% 
Nhìn vào bảng kết quả trên cho thấy đầu năm số trẻ chưa đạt là 5, nhưng 
đến cuối năm chỉ còn 1 trẻ. Qua kết quả thu được cuối năm học đã khẳng định 
lại một lần nữa những biện pháp tôi đã áp dụng rất hữu hiệu đã giúp trẻ học tốt 
môn học này. 
 * Kết quả của cô: 
 - Cô đã bổ xung được nhiều đồ dùng cho tiết dạy 
 - Giờ dạy tạo hình tôi đã được nhà trường đánh giá cao 
 * Đối với các bậc phụ huynh. 
 100% phụ huynh nhất trí cách dạy và rất ủng hộ tôi 
 18 
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tự tìm hiểu thực trạng của việc sử 
dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng, đồ chơi 
trong hoạt động tạo hình tôi rút ra được bài học kinh nghiệm sau: 
Trong các giờ tạo hình cô giáo phải là người bạn cùng học cùng chơi với 
trẻ gợi mở phát huy tính tích cực ở trẻ chú trọng và quan tâm đến những trẻ yếu, 
trẻ nhút nhát. 
Tích cực tự học, tự sáng tạo những đồ dùng, đồ chơi mới lạ mắt, hấp dẫn 
trẻ.Kêu gọi sự đóng góp của các bậc phụ huynh. 
Qua đề tài: “ Biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng 
dẫn trẻ cách làm đồ dùng, đồ chơi trong hoạt động tạo hình” tôi rút ra một số 
kinh nghiệm sau: 
 - Thực hiện đúng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và sự chỉ đạo của ban 
giám hiệu trường,. 
 - Cô giáo phải nhiệt tình, nỗ lực với công việc, yêu nghề, mến trẻ, luôn tôn 
trọng và đối xử công bằng với trẻ, luôn tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của 
mình, trao đổi và nâng cao kiến thức, đối mới hình thức phương pháp tổ chức 
cho bản thân trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. 
 - Cô nắm rõ nhận thức của từng cá nhân trẻ học ở lớp mình phụ trách để có biện 
pháp giáo dục thích hợp giúp trẻ phát triển trí tuệ một cách tốt nhất. 
 - Tích cực dạy trẻ làm đồ dùng sáng tạo. 
 - Phải biết được những gì mình làm được những gì còn tồn tại để tìm cách tháo 
gỡ. 
 - Tạo môi trường học tập để trẻ hứng thú tham gia và luôn lấy trẻ làm trung tâm 
trong các hoạt động. 
Để thực hiện tốt nội dung nghiên cứu trong phạm vi của bản sáng kiến 
kinh nghiệm này tôi đã đề cập tới nhiều vấn đề, song tôi nhận thấy những vấn đề 
quan trọng nhất là: 
 19 
 - Qua việc sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, 
đồ chơi tự tạo tôi nhận thấy rằng đây là một hoạt động có tác dụng không nhỏ 
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ theo hình thức đổi mới. Trong quá 
trình hướng dẫn cô đã rèn cho trẻ tính kiên trì, sáng tạo, tìm tòi khám phá thế 
giới xung quanh, phát huy được tính tích cực của trẻ. 
 - Việc sử dụng các nguyên vật liệu cho trẻ làm đồ chơi,, đồ dùng là rất bổ ích và 
được các cháu rất thích cũng như phụ huynh rất hưởng ứng. 
 - Trong quá trình thực hiện các cháu đã thể hiện được tính độc lập, sáng tạo rất 
cao. Qua đó rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, giúp trẻ phát triển một cách 
toàn diện. 
 - Giáo dục cho trẻ tính tiết kiệm, yêu quý sức lao động, ý thức tự bảo vệ môi 
trường và bước đầu làm quen với các phương pháp làm công việc. 
 - Được phụ huynh rất tin tưởng và ủng hộ. 
Việc hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có 
ở địa phương chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tâm hồn trẻ, giúp cho trẻ đón 
nhận những kiến thức sơ đẳng ở tuổi mầm non hơn thế nữa nó còn giúp trẻ 
mạnh dạn, tự tin, luôn chủ động và sáng tạo trong mọi hoạt động, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu đổi mới của đất nước, của giáo dục mầm non hiện nay. 
Từ những kết quả của trẻ sau một năm xây dựng bản sáng kiến tôi nhận 
thấy: 
Việc làm này có ý nghĩa rất lớn đối với các trường mầm non đặc biệt là 
các cô giáo mẫu giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy.Thực hiện nghiên cứu và áp 
dụng bản sáng kiến này sẽ góp cho các cô giáo có kiến thức và kỹ năng hướng 
dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi, giúp trẻ phát triển tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu 
khám phá, tính tò mò ham hiểu biết của trẻ. 
Bản thân tôi xin được mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị sau: 
- Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham quan, học hỏi những đơn vị bạn về 
việc hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình 
- Khuyến khích giáo viên đăng ký thi đồ dùng,đồ chơi để nâng cao sự sáng tạo, 
tư duy. 
 20 
Trên đây là đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng các nguyên vật liệu tự 
nhiên để hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình cho 
trẻ 24 - 36 tháng”. Mong được sự góp ý của ban Giám hiệu nhà trường cùng các 
đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn chỉnh hơn và để tôi hoàn thành tốt việc 
giảng dạy hơn nữa. 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
 Hoàn Kiếm, tháng 4 năm 2020 
 21 
PHỤ LỤC 
Ảnh 1 
Ảnh 2 
 22 
Ảnh 3 
Ảnh 4 
 23 
Ảnh 5 
Ảnh 6 
 24 
Ảnh 7 
Ảnh 8 
 25 
Ảnh 9 
Ảnh 10 
 26 
Ảnh 11 
Ảnh 12 
 27 
Ảnh 13 
Ảnh 14 
 28 
Ảnh 15 
Ảnh 16 
 29 
Ảnh 17 
Ảnh 18 
 30 
Ảnh 19 
Ảnh 20 
 31 
Ảnh 21 
Ảnh 22 
 32 
Ảnh 23 
Ảnh 24 
 33 
Ảnh 25 
Ảnh 26 
 34 
Ảnh 27 
Ảnh 28 
 35 
Ảnh 29 
Ảnh 30 
 36 
Ảnh 31 
Ảnh 32 
 37 
Ảnh 33 
Ảnh 34 
 38 
Ảnh 35 
Ảnh 36 
 39 
Ảnh 37 
Ảnh 38 
 40 
Ảnh 39 

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_bien_phap_su_dung_cac_nguyen_vat_lieu_tu_nhien_d.pdf