Chuyên đề Hóa học - Tính chất của kim loại (Phần 2)

a. Tác dụng với clo tạo muối clorua

b. Tác dụng với oxi tạo oxit ( trừ Ag, Au, Pt )

c. Tác dụng với lưu huỳnh muối sunfua

 

pptx 12 trang Thảo Ly 18/08/2023 5540
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Hóa học - Tính chất của kim loại (Phần 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chuyên đề Hóa học - Tính chất của kim loại (Phần 2)

Chuyên đề Hóa học - Tính chất của kim loại (Phần 2)
TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
 CỦA KIM LOẠI 
 PHẦN 2 (tiết 2) 
Báo cáo của tổ 2 
Kim loại có tính chất hóa học gì ? Do đâu? 
TÁC DỤNG VỚI PHI KIM 
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT 
TÁC DỤNG VỚI NƯỚC 
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI 
1. Tác dụng với phi kim 
a. Tác dụng với clo tạo muối clorua 
b. Tác dụng với oxi tạo oxit ( trừ Ag, Au, Pt ) 
c. Tác dụng với lưu huỳnh muối sunfua 
a . Tác dụng với Cl o : 
Phương trình : 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 
t o 
b.Tác dụng với oxi ( trừ Au, Ag, Pt ) 
Phương trình: 2Mg + O 2 t o 2MgO 
Phương trình : Fe + S FeS 
t o 
c. Tác dụng với lưu huỳnh 
2. Tác dụng với dung dịch axit 
 a.Tác dụng với dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng 
Phương trình : Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 
b. Tác dụng với dung dịch HNO 3 , H 2 SO 4 đặc ( trừ Pt, Au) 
 Phương trình : 3Cu + 8HNO 3 (loãng) 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 
 Phương trình : Cu + 2H 2 SO 4 (đặc) CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O 
t o 
3. Tác dụng với nước 
4. Tác dụng với dung dịch muối 
4. Tác dụng với dung dịch muối 
Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do. 
 +2	 0 +2	 0	 
 CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu 

File đính kèm:

  • pptxchuyen_de_hoa_hoc_tinh_chat_cua_kim_loai_phan_2.pptx